Mitä saa enää sanoa?

Sananvapaus on herättänyt runsaasti keskustelua viime aikoina Suomessa. Mistä saa enää keskustella julkisesti? Mitä saa enää julkisesti kritisoida ilman, että teksti leimataan “vihapuheeksi”? 

Sananvapaus on yksi toimivan yhteiskunnan edellytyksistä. Liberaalissa yhteiskunnassa emme saa rajoittaa omia oikeuksiamme. Sananvapaus ei lakkaa olemasta sananvapautta vain siksi, että olisit eri mieltä. Sananvapauden väärinkäyttöä vastaan ei voi myöskään taistella sananvapautta rajoittamalla. Näiden seikkojen takia huolestuttaa, että “vihapuhetta” ja “maalittamista” vaaditaan nyt kiellettäväksi, vaikka niiden sisältö on pitkälti kiistanalaista.

Mielestäni kaikki lait, jotka hiemankin viittaavat sananvapauden rajoittamiseen, tulee lähtökohtaisesti hylätä, koska ne ovat kansalaisoikeuksien vastaisia. Emmehän halua menettää omia oikeuksiamme?

Niinpä sananvapaudesta puhuttaessa keskiössä ei pitäisi olla pohdinta ”vihapuheesta”, ”maalittamisesta” tai muista tekosyistä rajoittaa erimielisten sananvapautta. Päin vastoin, meidän pitäisi puhua siitä, miten sananvapautta vaalitaan antamalla ihmisille oikeus tuoda mielipiteitään esiin ilman tarpeettomia rajoitteita. Vapaasti. 

Niilo Vakula